کارگردان تئاتر

در کتاب «کارگردان تئاتر» از مجموعه می خواهی چه کاره بشوی؟ نوجوانان به زبان ساده با شغل کارگردانی تئاتر آشنا می‌شوند و پی می‌برند که کارگردان تئاتر کیست و چه کار می‌کند؛ از چه وسایلی استفاده می‌کند؛ چه اطلاعاتی باید داشته باشد؛ چه توانایی‌هایی دارد؛ چگونه می‌تواند در شغلش پیشرفت کند؛ با چه شغل‌های دیگری در ارتباط است؛ به این شغل چه نیازی هست؛ برای کارگردان تئاتر شدن چه کار باید کرد؛ این شغل چه ویژگی‌هایی دارد و در کجا می‌توآن آن را فرا گرفت. از متن کتاب: «مهم‌ترین توانایی کارگردان تئاتر ایجاد یک گروه یکپارچه و حفظ و هدایت آن است. او باید انگیزه‌ی فراوانی برای اجراکردن نمایش‌نامه داشته باشد...به این ترتیب کارگردان تئاتر می‌تواند انگیزه و هیجان و اعتماد به نفس لازم را در تک تک افراد گروهش به وجود بیاورد.»

مؤلفکاظمی، محمدکاظم
طراح گرافیکثقفی، محمدرضا
مجموعه/شمارهمی خواهی چه کاره بشوی؟/16
چاپ اول1386
چاپ آخر1386
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9643790770
ابعاد21 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه16

قیمت 20,000ریال

شاید این ها را هم بپسندید