کریمخان زند

کریم خان در دوره‌ای در رأس قدرت طایفه زند قرار گرفت که هرج و مرج پس از نادرشاه ایران را فرا گرفته بود. رقیبان به جان هم افتاده بودند و چنان می‌نمود که مملکت را پاره‌ پاره سازند. آرامش چهارده ساله واپسین حکومت کریم‌خان و رقابت شدید فرانسه و انگلستان در سراسر جهان باعث شده بود که انگلیس‌ها دوباره به روابط خارجی با ایران توجه و نمایندگی و تجارت خود را در جنوب ایران آغاز کنند. ...كریم‌خان هدایای انگلیسی‌ها را نپذیرفت و به آنها دستور داد هرچه زودتر ایران را ترك كنند. اما دو سال بعد كه باز هیئتی به شیراز آمد كریم‌خان با اعطای انحصار تجارت جزیره خارك به انگلیسی‌ها موافقت كرد و در مقابل آنان چنین تعهدهایی را به نفع دولت ایران تقبل كرد: «1. نیروی دریایی خود را برای راندن میرمهنّا و راهزن جزیره خارك در اختیار قوای دولتی ایران خواهند گزارد.

 2. هرمقدار پارچه برای تهیه ملبوس سپاهیان كریم‌خان لازم شود به دولت ایران خواهند فروخت. 3

. مبادله بر اساس پایاپای خواهد بود و پارچه فوق‌الذكر با ابریشم گیلان و پشم كاشان مبادله خواهد شد»

کتاب «کریم‌خان زند» از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می دانم؟ در هفت فصل به شرح پیشینۀ تاریخی ایلات لُر، طایفه زند در دورۀ افشاریه، برآمدن کریم خان در صحنه جدال‌ها، تلاش وی برای تثبیت حاکمیت، روابط ایران با غرب در دورۀ کریم خان، آبادی‌طلبی و خصال کریم‌خان و پایان کار او پرداخته است.

مؤلفشعبانی، رضا
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/ 65
چاپ اول1385
چاپ آخر1385
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9643790797
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه118