کلیساهای ارامنۀ ایران

مسیحیت در ایران از گذشته تا امروز، مرتبط با تاریخ این سرزمین بوده و حوادث بسیاری را پشت سر گذاشته است. شاخه گریگوری مسیحیت را که 1700 سال است در ارمنستان گرامی می‌دارند و محترم می‌شمارند، مهاجران ارمنی، در دوره صفویه، به ایران آوردند و رواج دادند. به این ترتیب کلیسا به مثابه نماد این شاخه از مسیحیت، در طی قرن‌ها در این سرزمین پایدار مانده و همواره مورد تکریم و احترام مردم ایران بوده است. در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت که خلیفه‌گری کل آذربایجان قدیم‌ترین خلیفه‌گری ایران است زیرا اکثر کلیساهای این منطقه بیش از ده قرن است که ساخته شده‌اند. بعد از معاهده‌ی ترکمنچای گروهی از ارامنه مقیم روستاهای آذربایجان (غربی فعلی) به نخجوان و ایروان مهاجرت کردند، در قرن حاضر هم بسیاری از ارامنه روستانشین به شهرها و مخصوصاً به پایتخت مهاجرت کردند و طبیعی است که کلیساهای بدون متولی آنها به تدریج نیمه ویران و ویران شد. 

کتاب «کلیساهای ارامنه ایران» از مجموعه کتاب‌های از ایران چه می‌دانم؟ در هشت فصل با عنوان‌های تاریخچۀ ارامنه ایران، ساختار کلیسای ارمنی، نقش مهاجران ارمنی در دورۀ صفویه، خلیفه‌گری‌های ارامنۀ ایران، خلیفه‌گری کل آذربایجان، خلیفه‌گری اصفهان، خلیفه‌گری تهران به موضوع کلیساهای ارامنۀ ایران می پردازد.

مؤلفملکمیان، لینا
مجموعه/شمارهاز ایران چه می دانم؟/ 17
چاپ اول1380
چاپ آخر1397
ویراست2
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9645799368
ابعاد20 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه120

قیمت 150,000ریال