گل فروش

در کتاب «گل فروش» از مجموعه می خواهی چه کاره بشوی؟ نوجوانان به زبان ساده با شغل گل‌فروشی آشنا می‌شوند و پی می‌برند که گل‌فروش کیست و چه کار می‌کند؛ از چه وسایلی استفاده می‌کند؛ چه اطلاعاتی باید داشته باشد؛ چه توانایی‌هایی دارد؛ چگونه می‌تواند در شغلش پیشرفت کند؛ با چه شغل‌های دیگری در ارتباط است؛ به این شغل چه نیازی هست؛ برای گل‌فروش شدن چه کار باید کرد؛ این شغل چه ویژگی‌هایی دارد و در کجا می‌توآن آن را فرا گرفت. از متن کتاب: «اگر به گل‌فروشی علاقه دارید، ابتدا باید دانش خود را در زمینه‌ی پرورش و نگه‌داری گل‌ها و گیاهان افزایش دهید. بنابراین باید کتاب‌های مخصوص این رشته را بخوانید...توجه کنید که شما به رشته‌ای علاقه‌مندید که در خارج از کشور در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود. بنابراین اطلاعات علمی در این زمینه نقش مهمی دارد.»

مؤلفسادات حسینی، عباس
طراح گرافیکخسروانجم، مجید
مجموعه/شمارهمی خواهی چه کاره بشوی؟/6
چاپ اول1382
چاپ آخر1382
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9645799910
ابعاد21 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه16

قیمت 20,000ریال

شاید این ها را هم بپسندید