گچ کار

در کتاب «گچ کار» از مجموعه می خواهی چه کاره بشوی؟ نوجوانان به زبان ساده با شغل گچ کاری آشنا می‌شوند و پی می‌برند که گچ ‌کار کیست و چه کار می‌کند؛ از چه وسایلی استفاده می‌کند؛ چه اطلاعاتی باید داشته باشد؛ چه توانایی‌هایی دارد؛ چگونه می‌تواند در شغلش پیشرفت کند؛ با چه شغل‌های دیگری در ارتباط است؛ به این شغل چه نیازی هست؛ برای گچ کار شدن چه کار باید کرد؛ این شغل چه ویژگی‌هایی دارد و در کجا می‌توآن آن را فرا گرفت. از متن کتاب: « گچ کار از جمله افرادی است که در کار ساختمان نقش اصلی را دارد؛ زیرا نمای داخل ساختمان به تخصص او بستگی دارد. ظرافت و زیبایی کار گچ کار باعث زیبایی بیش‌تر ساختمان می‌شود...گچ‌بری‌هایی که از دوران صفویه در اصفهان باقی مانده است، هنر ایرانیان آن دوره را به خوبی نشان می‌دهد.»

مؤلفعامری، حسین
طراح گرافیکخسروانجم، مجید
مجموعه/شمارهمی خواهی چه کاره بشوی؟/13
چاپ اول1382
چاپ آخر1382
ویراست1
ناشردفتر پژوهشهای فرهنگی
شابک9643790118
ابعاد21 × 14/5 سانتی متر
تعداد صفحه16

قیمت 20,000ریال

شاید این ها را هم بپسندید